Sint Antonius
Home>Talentonderwijs

Talentonderwijs

Op de St Antonius willen wij ruimte aan ieders talenten. Vanaf dit schooljaar werken wij met een talentuur. Tijdens dit talentuur gaan de groepen 1 tot en met 4 groepsgewijs aan de slag. Vanaf groep 5 is dat in het begin ook het geval maar streven we naar individuele leervragen.
In deze ‘talenturen’ leren de leerlingen leervragen en onderzoeksvragen te formuleren, deze omzetten in een plan van handelen en na afloop hun eigen project evalueren en presenteren. Zelfregulerend leren is daarbij een belangrijk uitgangspunt.

Het project wordt afgesloten op een door de leerlingen zelf gekozen manier. U kunt hierbij denken aan:
een presentatie
een muurkrant
een muziekstuk
een college voor ouders
een video-opname
een fotoreportage
een experiment presenteren
een verslag schrijven
etc.

Deze verscheidenheid is gekozen om tegemoet te komen aan alle talenten die de leerlingen beheersen of misschien juist willen ontwikkelen.
We houden u graag middels deze pagina en de verschillende groepspagina’s op de hoogte van lopenede projecten en leervragen.21 eeuwse vaardigheden