Sint Antonius
Home>Schoolgids>Algemeen

06.09 Stappenplan grensoverschrijdend gedrag

Binnen onze school wordt gewerkt met een stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag. Voor de jongere leerlingen is een aangepaste versie gemaakt. De S woorden slaan, schoppen, spugen, seksuele intimidatie, structureel pesten en stelselmatig niet luisteren naar de leerkracht verstaan wij onder

Lees verder >