Sint Antonius

09.02 Pauzehap

Voordat de kinderen ’s ochtends buiten gaan spelen mogen zij iets eten of drinken. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij onze fruitdagen.

Dit houdt in dat de leerlingen op deze drie dagen een gezonde pauze-hap meenemen naar school. Onder gezond verstaan wij in eerste instantie groente en/of fruit, wanneer uw kind dit echt niet lekker vindt of hier niet genoeg aan heeft mag u uw kind een gezonde boterham meegeven. Koekjes/soepstengels/liga’s worden op deze dagen niet gegeten. Mocht het onverhoopt zo zijn dat u of uw kind de fruitdag is vergeten dan wordt er binnen de groep gedeeld.