Sint Antonius
Home>Schoolgids>9. De schooltijden

09.00 De schooltijden

09.01 Schooltijden

Vanaf dit schooljaar zullen wij de volgende schooltijden hanteren: Maandag 08.30 – 14.00 uur Dinsdag 08.30 – 14.00 uur Woensdag 08.30 – 14.00 uur Donderdag 08.30 – 14.00 uur Vrijdag 08.30 – 14.00 uur ** ** De kinderen in de

Lees verder >

09.02 Pauzehap

Voordat de kinderen ’s ochtends buiten gaan spelen mogen zij iets eten of drinken. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben wij onze fruitdagen. Dit houdt in dat de leerlingen op deze drie dagen een gezonde pauze-hap meenemen naar school. Onder

Lees verder >

09.03 Lunchen op school

Alle kinderen lunchen op school. Dit gebeurt in de eigen klas onder toezicht van de leerkracht. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Bij binnenkomst zetten de leerlingen de lunch in de daarvoor bestemde bak en deze zal

Lees verder >

09.04 Vakantierooster

Herfstvakantie:  22 t/m 26 oktober Studiedag team:  29 oktober Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 22 februari Meivakantie: 19 april t/m 03 mei Hemelvaart:30 en 31 mei 2e Pinksterdag10 juni Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus

Lees verder >

09.05 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding lesuitval

Als ouders moet u er van uit kunnen gaan, dat uw kind(eren) buiten de geplande vakantie- en vrije dagen de school kan bezoeken. Wanneer hiervan noodzakelijkerwijs moet worden afgeweken, zult u tijdig worden geïnformeerd, zodat u eventuele opvang voor uw

Lees verder >

09.06 Verzuimen en verlof

We verzoeken u bij noodzakelijke verzuimen, zoals ziekte- of doktersbezoek, de school daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Richtlijnen voor het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties voor alle scholen in de Regio Twente a. Vakantieverlof Een verzoek

Lees verder >