Sint Antonius
Home>Schoolgids>8. De ouders/verzorgers>08.07 Activiteiten schooljaar 2017-2018

08.07 Activiteiten schooljaar 2017-2018

Vanaf dit schooljaar maken alle leerlingen kennis met Engels. We gebruiken de methode Groove me hiervoor. Bij de jongste kinderen staat het kennismaken en spelend leren voorop.  

De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek worden vanaf dit schooljaar niet meer als losse vakken aangeboden. Wij werken met de methode BLINK geïntegreerd. Naast de reguliere lesstof is er ook ruimte voor eigen leervragen, onderzoeken en ontwerpend leren.   

Het traject B6-4ALL (pedagogisch handelen) krijgt dit jaar een vervolg door de keuze voor een methode sociaal emotionele ontwikkeling. Hierbij worden wij ondersteund door onze schoolcoach. 

De samenwerking met de bibliotheek krijgt ook dit jaar een vervolg.   

Dagelijks besteden wij  veel tijd en energie aan het leesonderwijs, immers:
‘Met 15 minuten lezen per dag, lees je 1 miljoen woorden per jaar en groeit de woordenschat met ongeveer 1.000 woorden per jaar!’
Met een centrale bibliotheek in school voor alle kinderen, met de mogelijkheid voor lenen en met telkens een vernieuwd aanbod van boeken hopen we nog meer kinderen te stimuleren veel te lezen.