Sint Antonius
Home>Schoolgids>8. De ouders/verzorgers>08.05 De ouderbijdrage

08.05 De ouderbijdrage

Het betalen van de ouderbijdrage is wettelijk niet verplicht gesteld.

De ouderbijdrage is in het schooljaar 2015-2016 vastgesteld tijdens de algemene ouderraadsvergadering. De kosten zijn € 23,- per kind. De instroomleerlingen betalen vanaf het moment dat zij in groep 1 starten.

Middels de inkomsten vanuit de ouderbijdrage worden o.a. de volgende activiteiten “gefinancierd”: het sinterklaasfeest (kosten bezoek en de cadeautjes), het Kerstfeest (meestal met maaltijd), het carnavalsfeest, een reductie op het inleggeld voor schoolreisjes en schoolkamp, de kosten van de feestelijke jaarafsluiting e.d. Tijdens de algemene ouderraadsvergadering wordt een financiële verantwoording afgelegd.