Sint Antonius

08.04 De ouderraad

 

Alle ouders van onze school maken deel uit van de “Oudervereniging St. Antoniusschool-Vriezenveen”. Het bestuur van deze vereniging wordt de “ouderraad” genoemd.

De ouderraad bestaat uit negen leden en wordt gekozen tijdens de Algemene Ouderavond die jaarlijks wordt gehouden.

Doelstelling

De ouderraad probeert de belangen van de kinderen op school (in de ruimste zin van het woord) te behartigen. De ouderraad is praktisch ingesteld en steunt de school bij de dagelijkse gang van zaken.

Activiteiten

Gedurende ieder schooljaar is de ouderraad nauw betrokken bij de organisatie van een groot aantal activiteiten. Aan diverse jaarlijks terugkerende activiteiten wordt een bijdrage geleverd, zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, Carnaval, schoolreisjes en het schoolkamp.

Tevens verzorgt de ouderraad een aantal belangrijke zaken, zoals:

-Het bevorderen van de integratie tussen ouders, team en medezeggenschapsraad;