Sint Antonius
Home>Schoolgids>8. De ouders/verzorgers>08.03 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

08.03 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Ons schoolbestuur is het bevoegd gezag van 20 basisscholen in Almelo, Deventer, Diepenveen, Gorssel en Vriezenveen en 1 speciale school voor basisonderwijs in Almelo. Er is gekozen voor één Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Er worden onderwerpen besproken die voor alle afzonder­lijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Dit ligt op school ter inzage. Zowel MR als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, stand­punten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of te onthouden aan bestuursvoor­stellen.