Sint Antonius
Home>Schoolgids>7. Resultaten en voortgang>07.03 Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

07.03 Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

Het ministerie van onderwijs heeft sinds enkele jaren referentieniveaus in het leven geroepen. Basisscholen moeten aan de volgende normen voldoen: 50% moet voldoen aan het referentieniveau 1S (S=streefniveau: theoretische leerweg vmbo, havo en vwo) en 75% aan het referentieniveau 1F (fundamenteel)

Ten aanzien van de gestelde norm van 50% resultaat op 1S niveau wordt dit door onze school ruim behaald.