Sint Antonius
Home>Schoolgids>7. Resultaten en voortgang>07.01 Uitstroomgegevens

07.01 Uitstroomgegevens

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8 (lees: capaciteiten van de leerlingen in groep 8). Als u de CITO-uitslag van de eindtoets basisonderwijs wilt inzien, kan dat. Het schoolrapport ligt op school ter inzage.

Verwijzen naar vormen van speciaal onderwijs gebeurt minimaal, hetgeen dan ook betekent dat ook de zwakkere leerling bij ons kan en mag leren.