Sint Antonius
Home>Schoolgids>7. Resultaten en voortgang

07.00 Resultaten en voortgang

07.01 Uitstroomgegevens

Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van groep 8 (lees: capaciteiten van de leerlingen in groep 8). Als u de CITO-uitslag van de

Lees verder >

07.02 Cito-eindscores afgelopen jaren

  jaar  score  2013  534,8  2014  539,2  2015  530,8  2016  530,3  2017  538,6  2018  536,9 

Lees verder >

07.03 Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

Het ministerie van onderwijs heeft sinds enkele jaren referentieniveaus in het leven geroepen. Basisscholen moeten aan de volgende normen voldoen: 50% moet voldoen aan het referentieniveau 1S (S=streefniveau: theoretische leerweg vmbo, havo en vwo) en 75% aan het referentieniveau 1F

Lees verder >