Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.08 Aanmeldingsprocedure

06.08 Aanmeldingsprocedure

Bij aanmeldingen van kinderen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, is de zorgplicht van kracht. Over het algemeen zullen ouders eerst een kennismakingsbezoekje afleggen bij de school. Als de ontvangen informatie, de sfeer en de indrukken positief zijn zullen ouders overgaan tot de aanmelding van hun zoon/dochter. Ouders ontvangen hiervoor een aanmeldingsformulier.  

Wij zullen samen met de ouders onderzoeken of in het geval van specifieke ondersteuningsbehoeften, de school de aangemelde leerling voldoende onderwijs kan bieden. Leerlingen binnen de basisondersteuning worden geplaatst op de school van aanmelding, mits aan andere plaatsingsvoorwaarden4 is voldaan. Indien nodig bespreekt het SOT de ondersteuningsbehoeften. Het E&D van het SWV en ook andere deskundigen kunnen hierbij adviseren en ondersteunen. Kan de school onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften, dan is het schoolbestuur verantwoordelijk een plek te vinden binnen het eigen bestuur of in samenwerking met het SWV binnen een andere BaO- of S(B)O-school. In het laatste geval zal de school de hulp van een trajectbegeleider van het SWV inroepen (zie boven).