Sint Antonius
Home>Schoolgids>6. Passend onderwijs>06.05 Ambitie passend onderwijs

06.05 Ambitie passend onderwijs

 

Het schoolteam werkt samen met deskundigen binnen en buiten onze school, zodat zoveel mogelijk leerlingen thuisnabij passend onderwijs kunnen volgen. In het  Schoolondersteuningsprofiel (SOP) waar de grenzen van de mogelijkheden van ons schoolteam liggen.  

Het team beschikt over gespecialiseerde leerkrachten: juf Sabine is gedragsspecialist, juf Linda is gespecialiseerd op het gebied van talentontwikkeling en meer begaafdheid. De kennis wordt binnen het team gedeeld, hierdoor zijn leerkrachten goed voorbereid om onderwijs- en opvoedproblemen op te lossen.