Sint Antonius

06.03 De missie

De missie van de St. Antonius sluit aan bij die van het SWV Twente Noord. De St. Antoniusschool biedt passend basisonderwijs zodat dit onderwijs en de begeleiding van kinderen zo snel, zo normaal, zo dichtbij en zo goed mogelijk wordt georganiseerd. De school stemt hierbij af met SWV Twente Noord. 

De missie van het SWV is leerlingen kwalitatief goed passend onderwijs te bieden. Dit het liefst op een school, die zo thuisnabij en zo regulier als mogelijk is.