Sint Antonius

05.03 Groepsbespreking

Op onze school streven we ernaar elk kind die aandacht en zorg te geven die het toekomt. Om dit doel te bereiken doorlopen we steeds een aantal fases: 

 

1e fase:Waarnemen: De groep wordt twee keer per schooljaar met de Interne Begeleider besproken. De uitslagen van de toetsen en opvallende zaken krijgen hierbij met name de aandacht.  

2e fase: Begrijpen: De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden in kaart gebracht. Er wordt gekeken wat er aan de hand is en hoe de leerkracht het beste kan handelen. 

Pagina-einde 

3e fase:Plannen: De leerkracht maakt een groepsplan  waarbij met verschillende instructieniveaus wordt gewerkt. Het groepsplan wordt in de weekplanning weggezet. Extra instructie vindt plaats aan de instructietafel.  In de groepsplannen moet duidelijk naar voren komen welke hulp deze kinderen krijgen. Soms is een individueel handelingsplan nodig. 

4e fase:Evalueren: Aansluitend wordt tijdens een evaluatie door leerkracht en intern begeleider gekeken hoe de vorderingen zijn. Waar nodig kan het instructieniveau worden aangepast.