Sint Antonius
Home>Schoolgids>5. Begeleiden van de leerlingen>05.01 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen van de school

05.01 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen van de school

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Het is daarom belangrijk de ontwikkeling van ieder kind te volgen door gericht te observeren en regelmatig te toetsen.

Naar aanleiding van toetsresultaten (niet-methodisch van CITO en methodisch) maken leerkrachten groepsplannen. Hierin staan doelen over lange- en kortere termijn. Ook staan hierin die kinderen vermeld die extra hulp nodig hebben en/of extra uitdaging. Om de 8 weken wordt het groepsplan geƫvalueerd, bijgesteld en besproken door de groepsleerkrachten met de interne begeleider.