Sint Antonius
Home>Schoolgids>5. Begeleiden van de leerlingen

05.00 Begeleiding van de leerlingen

05.01 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen van de school

Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier. Het is daarom belangrijk de ontwikkeling van ieder kind te volgen door gericht te observeren en regelmatig te toetsen. Naar aanleiding van toetsresultaten (niet-methodisch van CITO en methodisch) maken leerkrachten groepsplannen. Hierin

Lees verder >

05.02 Toets/zorgkalender

De CITO toetsen (januari en juni) worden door ons gebruikt om de vorderingen van de kinderen te meten en deze te vergelijken met de landelijke normen die gesteld zijn.  Daarnaast gebruiken we de methodetoetsen om leerachterstanden of leerproblemen bij de

Lees verder >

05.03 Groepsbespreking

Op onze school streven we ernaar elk kind die aandacht en zorg te geven die het toekomt. Om dit doel te bereiken doorlopen we steeds een aantal fases:    1e fase:Waarnemen: De groep wordt twee keer per schooljaar met de

Lees verder >

05.04 Leerlingbespreking

Soms is het nodig om een leerling uitgebreid te bespreken in de leerlingbespreking. De Intern Begeleider en de leerkracht voeren samen deze bespreking.

Lees verder >

05.05 De voorzieningen

In principe worden kinderen met problemen binnen de klas geholpen. Dit kan als andere kinderen zelfstandig werken. De interne begeleider coördineert het zorgbeleid binnen onze school en neemt deel aan externe overlegmomenten. Tevens begeleidt zij individuele zorgleerlingen.

Lees verder >