Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken>04.08 Vakgebieden in de groepen 3 t/m 8

04.08 Vakgebieden in de groepen 3 t/m 8

Wat een leerling aan het eind van de basisschool moet kennen en kunnen staat beschreven in de kerndoelen basisonderwijs (Referentiekader taal en rekenen www.taalenrekenen.nl). Deze zijn door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld. 

In onderstaande tabel is te zien welke methodieken we hanteren om de einddoelen van het basisonderwijs te behalen. De vorig jaar ingezette vernieuwingen zijn allen volledig ingevoerd. 

 

Groep(en) Vak Methode / materialen 
Groep 3 Lezen/taal 

Veilig leren lezen. 

Leeskast met boeken die aansluiten op het AVI-niveau van de kinderen 

Groep 4 t/m 8 

Technisch lezen 

 

LIST-Leeskast met boeken die aansluiten op het AVI niveau van de kinderen. 

Bibliotheekboeken, stripboeken en informatieve boeken 

Groep 3 t/m 8 Schrijven Pennenstreken  

Groep 3 

Groep 4 t/m8 

Rekenen 

Met de tablet 

Pluspunt (nieuwe versie) 

Pluspunt Lesdoelen en leerstof op de tablet 

Groep 4 t/m 8 

Begrijpend lezen 

Met de tablet 

Nieuwsbegrip basisles en Nieuwsbegrip XL 

 

Groep 4 t/m 8 

Taal 

Met de tablet 

Spelling 

Met de tablet 

Taal Aktief 4  

 

 

Groep 3 en 4 

Groep 5 t/m 8 

Natuuronderwijs 

 

Voorbereidende themalessen vanuit Blink 

Blink geïntegreerd  (digitale lesmethode) 

Groep 3 en 4 

Groep 5 t/m 8 

Aardrijkskunde 

 

Voorbereidende themalessen vanuit Blink 

Blink geïntegreerd (digitale lesmethode )  

Groep 3 en 4 

Groep 5 t/m 8 

Geschiedenis  

 

Voorbereidende themalessen vanuit Blink 

Blink geïntegreerd (digitale lesmethode ) 

 

 

Groep 1 t/m 8 

 

Engels 

 

Groove Me (digitale lesmethode Blink) 

 

3 t/m 8 Gymnastiek 

Basislessen bewegingsonderwijs  

 

1 t/m 8 Expressie en cultuureducatie Activiteiten vanuit de cultuurklapper van Twenterand.  
5 t/m 8 Verkeer 

werkboekjes VVN.