Sint Antonius

04.07 Herfstkinderen

 

Kleuters die 4 jaar geworden zijn in de maanden september, oktober, november en december van het schooljaar worden door de leerkracht (en eventueel IB-er) extra goed gevolgd in hun ontwikkeling. Dit zijn de zogenaamde ‘Herfstkinderen’.   

Afhankelijk van hun algehele ontwikkeling, de gegevens van observaties en toetsen en de gesprekken die we hebben met de ouders van deze kinderen wordt bepaald of deze kinderen in het volgende schooljaar doorstromen naar groep 1. In deze groep kan het kind zo nodig extra uitdagingen c.q. verrijkingsopdrachten worden aangeboden op zijn of haar niveau.  

Een andere mogelijkheid is dat deze kinderen de overstap maken naar groep 2. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling wordt dat jaar bekeken of het kind aan de lees- en rekenvoorwaarden voldoet om door te stromen naar groep 3. In deze beslissing nemen wij ook de sociaal-emotionele ontwikkeling mee en de werkhouding van het kind. Is dit nog onvoldoende dan krijgt het kind waar nodig extra aanbod en uitdaging in groep 2. Voor de besluitvorming is een specifiek protocol opgesteld dat gevolgd wordt.