Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken>04.06 Instroom in de kleutergroep als 4-jarige

04.06 Instroom in de kleutergroep als 4-jarige

Wij kennen verschillende mogelijkheden van instroom.

Periode na de zomervakantie tot de herfstvakantie.

In principe is het mogelijk kinderen direct na de zomervakantie te laten starten in groep 1. Dit geldt alleen voor kinderen die vóór aanvang van de herfstvakantie 4 jaar worden. Het kind wordt officieel ingeschreven als het 4 jaar wordt.

 

Verderop in het schooljaar kan besloten worden het kind eerder te laten beginnen door gebruik te maken van de 10-dagdelen wensituatie. In overleg met de leerkracht van groep 1 (en eventueel in afstemming met de peuterspeelzaal / kinderdagverblijf) kunnen deze dagdelen flexibel worden ingezet. (5 dagen, 10 middagen, 10 morgens, enz)