Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken>04.05 Het onderwijs in de kleutergroepen

04.05 Het onderwijs in de kleutergroepen

Werken aan doelen

De grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven worden aan de hand van de methode ‘Onderbouwd` aangeboden.

Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Leren met concreet materiaal

Voor het spelenderwijs leren maakt Onderbouwd gebruik van:

  1. Handpoppen: maakt het doel herkenbaar.
  2. Ontwikkelingsmateriaal: maakt het doel tastbaar.

Onderbouwd is onderverdeeld in voor de kleuter herkenbare periodes. Een periode duurt 3 tot 4 weken.