Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken>04.03 Volginstrument sociaal-emotionele vorming

04.03 Volginstrument sociaal-emotionele vorming

Onze school maakt gebruik van “ZIEN”, een programma voor sociaal-emotionele ontwikkeling dat hoort bij ons administratiesysteem ParnasSys. De rapportage geeft een helder en overzichtelijk beeld van het sociaal-emotioneel functioneren van individuele leerlingen én de groep in zijn geheel. Naar aanleiding van deze rapportage stelt de leerkracht een groepsplan sociaal emotionele ontwikkeling op en mogelijk een individueel handelingsplan op.