Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken>4.10 Bewegingsonderwijs

4.10 Bewegingsonderwijs

De leerlingen uit de groepen 1 en 2 maken elk dagdeel gebruik van het speellokaal en/of de speelplaats. Een derde van de lestijd wordt namelijk ingeruimd voor spel en beweging. In het speellokaal kunnen de kinderen gymmen op blote voeten maar ook gymschoenen zijn toegestaan. Deze gymschoenen kunnen op school blijven. 

Dit jaar zijn de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 op de woensdag gepland. De tijden van de gymlessen zijn verruimd zodat de kinderen nog maar 1x per week hoeven te fietsen. Op school wordt wekelijks nog 1 extra bewegingsactiviteit gepland in speelzaal of buiten. We vinden het belangrijk dat de kinderen voldoende bewegen. 

 

Wanneer de weersomstandigheden van dien aard zijn dat gymnastiek (het fietsen er naartoe) onverantwoord is, wordt de gym afgelast en is dit zichtbaar op de website van de school. 

We proberen altijd zo vroeg mogelijk een inschatting te maken van de weersomstandigheden. 

Het gymrooster op woensdag ziet er als volgt uit: 

Tijd   groep 
9.00-10.10 8 
10.10-11.20 3/4 
11.20-12.30 5/6 
12.50-14.00 7