Sint Antonius
Home>Schoolgids>4. Vakinhoudelijke zaken>04.01 Klasseninformatieavonden

04.01 Klasseninformatieavonden

Aan het begin van het schooljaar zal voor ouders van kinderen in groep 1/2, 3 en groep 4 een klasseninformatieavond gehouden worden. Hierop worden groep specifieke zaken uitgelegd en getoond. Bijvoorbeeld beginnende geletterdheid en methodieken in de kleuterbouw. Ook het proces van het aanvankelijk lezen en rekenen in groep 3 en het digitale onderwijs in groep 4 wordt u dan uitgelegd. 

Ook zal een klasseninformatieavond plaatsvinden voor ouders van groep 8. Deze is gericht op de advisering voortgezet onderwijs en de daaraan verbonden procedures.