Sint Antonius
Home>Schoolgids>3. De organisatie van ons onderwijs>03.03 Teamleden met specifieke taken

03.03 Teamleden met specifieke taken

Een aantal leerkrachten heeft specifieke taken:

  • Juffrouw Inge Wigger treedt, bij uitval van de directeur, op als waarnemend directeur.
  • Juffrouw Inge Wigger coördineert de leerlingenzorg als intern begeleider en wordt ingezet als RT-er.
  • Juffrouw Ellen Vrielink coördineert de digitale aspecten (ICT-er).
  • Meneer Henk-Jan werkt als onderwijsondersteuner.
  • Twee leerkrachten zijn schoolcontactpersoon. Zij zijn in principe het eerste aanspreekpunt in geval van klachten. Dit zijn juffrouw José Nijhof en juffrouw Marloes Aman.
  • In geval van calamiteiten hebben we 3 BHVers. (Bedrijfshulpverleners). Dit zijn meneer Henk-Jan, juf Linda en juf Karlijn. Zij worden jaarlijks geschoold in het bestrijden van brand, het verzorgen van verwondingen en het regelen van ontruiming