Sint Antonius

03.02 Samenstelling team

De leiding van de school berust bij het managementteam. Deze bestaat uit Nienke Pijffers (directeur) en Inge Wigger (intern begeleider). De directeur is eindverantwoordelijke; bij haar afwezigheid neemt Inge Wigger haar taken waar. De St. Antonius vormt samen met de Noorderborch een conglomeraat, hiervan is mevrouw Lucassen de bovenschools directeur.

Onze school streeft er naar de leerkrachten zoveel mogelijk in te zetten in de groepen zélf, opdat het aantal kinderen per groep beperkt blijft. Wij streven er ook naar om in een groep zo min mogelijk wisselingen te laten plaatsvinden tussen leerkrachten.

De inzet van de leerkrachten schooljaar 2018- 2019:

lln-aantal23 (+ instroom )23241617
groepgr 1-2gr 3/4gr 5/6Gr 7Gr 8

 

Maandag

juf Marloesjuf Mirjam

 

juf Janique

 

juf Sabine

 

juf Linda

 

Dinsdag

juf Marloesjuf Mirjam

 

juf Janique

 

juf Sabine

 

juf Karlijn

 

woensdag

juf MarloesJuf Janique

 

juf José

 

juf Sabine

 

juf Karlijn

Donderdagjuf Ellenjuf Mirjam

 

juf José

 

juf Janique

juf Marije*

 

juf Linda

Vrijdagjuf Ellenjuf Mirjamjuf José

juf Janique

juf Marije*

juf Karlijn

* juf Marije start half november met haar LIO stage. Dit houdt in dat zij op donderdag en vrijdag zelfstandig voor de groep staat. Juf Janique neemt dan de BAPO dag van juf Mirjam over op vrijdag.