Sint Antonius

03.01 Groepering

Dit schooljaar starten wij met 5 groepen. Als uitgangspunt wordt het leerstofjaarklassensysteem gehanteerd. Het leesonderwijs verloopt op niveau, dit houdt in dat er tijdens het horizontaal lezen groepsdoorbrekend wordt gewerkt. Door de inzet van laptops kunnen de leerlingen de leerstof van de basisvakken rekenen, taal en spelling gedifferentieerd verwerken en werken aan eigen doelen. 

Bij het samenstellen van de groepen wordt zorgvuldig gekeken naar de aard en aanleg van de leerlingen. Binnen onze school bieden wij ook onderwijs aan leerlingen met speciale zorg.   

In ons school ondersteuningsplan hebben wij duidelijk onze mogelijkheden en grenzen aan gegeven met betrekking tot de zorg aan kinderen die wij kunnen bieden. Dat betekent dat we helder hebben welke problematieken we wel kunnen opvangen en welke niet. U kunt ervan uitgaan dat wij altijd in gesprek gaan met ouders om mogelijkheden te bekijken. Lukt het niet bij ons op school, dan ondersteunen we bij het zoeken naar de juiste school. 

Gezien de grootte van onze school ontkomen we er niet aan om hier en daar combinatiegroepen te vormen. Daarbij houden we er rekening mee, dat deze groepen niet te groot worden.