Sint Antonius
Home>Schoolgids>2. Waar onze school voor staat>02.00 Waar onze school voor staat

02.00 Waar onze school voor staat

 

Wij bieden onze leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

We gaan respectvol om met elkaar, hebben respect voor elkaars werk en ontwikkelen respect voor nieuwe dingen die op ons pad komen. 

Veiligheid is er door duidelijkheid, rust en structuur. Vertrouwd door de kleinschaligheid, uw kind is niet alleen een leerling van de groep maar is een leerling van de school. 

 

De TROTS van de St. Antonius 

Toekomst 

Wij staan voor toekomstgericht onderwijs. We vinden het van belang dat leerlingen zich vaardigheden eigen maken die zij nodig hebben voor hun toekomst. 

Resultaat 

Met de resultaten van de leerlingen richten we ons op de brede ontwikkeling van ieder kind. Resultaatgericht en doelgericht leren. We accepteren de verschillen tussen leerlingen, doelen en lesstof worden waar nodig en mogelijk aangepast aan deze verschillen. 

Ontdekken 

Tijdens de wereld oriënterende vakken wordt er naast de reguliere lesstof ook gewerkt aan eigen leer- en onderzoeksvragen.  Doen, ervaren en onderzoeken. 

Talent 

Door op zoek te gaan naar de talenten van iedere leerling en daar ruimte aan te geven, kunnen we talenten laten groeien.   

Samen  

Samen met de leerlingen, de ouders/verzorgers van onze leerlingen en het team zijn wij de ST. Antonius.   

 

 

Onze drie basisregels: 

 

  1. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. 

 

  1. De school is binnen een rustig gebied en buiten hoeft dat lekker niet. 

 

  1. We dragen zorg voor elkaar, ook al zijn we verschillend. 

 

Het symbool van de pauw met zijn drie basisregels hangt in de gang. De pauw hangt ook in elke klas en elke week wordt de regel van de maand besproken en geëvalueerd. Deze regels zijn de basis van het dagelijks handelen van kinderen en volwassenen. Dit creëert een plezierige open sfeer waar iedereen trots op is en kan zijn. Samen zetten we ons daarvoor in en koesteren we het resultaat. 

Op de St. Antonius is de samenwerking tussen ouders en school duidelijk waarneembaar. Samen dragen wij zorg voor de ontwikkeling van uw kind(-eren). Leerkracht en ouder staan naast elkaar. Zo starten wij het schooljaar met het omgekeerde oudergesprek, u als ouder kan tijdens dit gesprek de leerkracht informeren over uw zoon/dochter.  

De St. Antonius is een basisschool met een katholieke identiteit. De kerkelijke feesten worden gevierd daarnaast geven wij de kinderen kennis mee over andere religies. We vinden het van belang dat zij inzicht en respect ontwikkelen voor andere tradities die in onze interculturele maatschappij aanwezig zijn. De voorbereidingen op de eerste communie en het vormsel worden tegenwoordig verzorgd door de parochie. U maakt als ouder zelf de keuze of uw kind deelneemt aan deze (buitenschoolse) activiteiten.