Sint Antonius
Home>Schoolgids>2. Waar onze school voor staat

02.00 Waar onze school voor staat

  Wij bieden onze leerlingen een veilige en vertrouwde omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.   We gaan respectvol om met elkaar, hebben respect voor elkaars werk en ontwikkelen respect voor nieuwe dingen die op ons pad komen.  Veiligheid is

Lees verder >