Sint Antonius
Home>Schoolgids>11. Slotwoord>11.00 Slotwoord

11.00 Slotwoord

In deze schoolgids heeft u veel informatie kunnen lezen over onze school.  

Informatie die vanuit de wettelijke bepalingen verplicht is, maar ook veel informatie over zaken waar wij als team trots op zijn en die we graag met u willen delen. 

Wij nodigen u van harte uit om de werkelijkheid te zien, te proeven en te ervaren. 

Wij hebben altijd een open deur! Maak gerust een afspraak.