Sint Antonius
Home>Schoolgids>11. Slotwoord

11.00 Slotwoord

In deze schoolgids heeft u veel informatie kunnen lezen over onze school.   Informatie die vanuit de wettelijke bepalingen verplicht is, maar ook veel informatie over zaken waar wij als team trots op zijn en die we graag met u willen

Lees verder >