Sint Antonius
Home>Schoolgids>10. Informatie>10.09 Hoofdluisbestrijding

10.09 Hoofdluisbestrijding

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats.

Met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis dragen zowel ouders als de school verantwoordelijkheid. Ouders dienen zorg te dragen voor een snelle behandeling van hoofdluis. Het is belangrijk dat zij op school melden wanneer hun kind hoofdluis heeft.

Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden is op onze school in samenwerking met de ouderraad gekozen voor een systematische aanpak. Door de ouderraad is een ouderwerkgroep ingesteld die als taak heeft om elke woensdag na een vakantie van tenminste één week alle leerlingen (en leerkrachten) te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in periodes dat de hoofdluis weer wat actiever is.

Wanneer er hoofdluis bij een kind wordt geconstateerd zal de contactpersoon van de school contact opnemen met de ouders van het kind. Eventueel zal er een hercontrole plaatsvinden.

De ouders die in deze werkgroep zitten krijgen ondersteuning vanuit de GGD Regio Twente. Zij werken volgens de instructies van de GGD.

Wanneer u vragen heeft over deze werkgroep kunt u contact opnemen met school.