Sint Antonius

10.05 Wensjes

Kinderen, en vooral de jongsten, vinden het leuk om hun ouders en grootouders met een wensje of kleurplaat te verrassen ter gelegenheid van bijvoorbeeld de verjaardag of een huwelijksjubileum.

Bij groep 1/2 hangt bij de kapstok een kalender waarop u de verjaardagen kunt vermelden.

De school moet zich aan een programma houden en het maken van een feestwensje vraagt wel enige tijd en inspanning.

Voor alle duidelijkheid: het maken van wensjes willen we in tweeƫrlei opzicht beperken:

  1. alleen kinderen van de groepen 1 t/m 3;
  2. groep 1/2 de gebeurtenissen in relatie tot ouders en grootouders.
  3. groep 3 de gebeurtenissen in relatie tot ouders