Sint Antonius
Home>Schoolgids>10. Informatie

10.00 Informatie

10.01 Buitenschoolse opvang

Vanaf augustus 2007 is het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle basisscholen en valt onder de verantwoordelijkheid van de school. In veel landen kent men zo’n regeling. De overheid verzorgt daar de opvang en stelt de scholen

Lees verder >

10.02 Schoolkamp

Voor de groepen 7 en 8 wordt in juni een schoolkamp georgani­seerd. Van dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni in kampeerboerderij De Bosrand in Hellendoorn. Zij zullen hier op de fiets naartoe gaan.

Lees verder >

10.03 Verkeersveiligheid bij aan- en uitgaan van de kleutergroepen

De ouders van de leerlingen van de kleutergroepen kunnen op de hoogte zijn van de afspraken die er zijn gemaakt wanneer kinderen met de auto worden gebracht en gehaald. Immers: tegelijk met de uitnodiging voor het eerste schoolbezoek van hun

Lees verder >

10.04 Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes

We verzoeken u uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje niet meer op school (te laten) uitdelen. Redenen hiervoor zijn: -Het is teleurstellend voor kinderen die geen kaartje krijgen; -Discussies hierover in de klas met kinderen.

Lees verder >

10.05 Wensjes

Kinderen, en vooral de jongsten, vinden het leuk om hun ouders en grootouders met een wensje of kleurplaat te verrassen ter gelegenheid van bijvoorbeeld de verjaardag of een huwelijksjubileum. Bij groep 1/2 hangt bij de kapstok een kalender waarop u

Lees verder >

10.06 oud-papieracties

Ook dit schooljaar zal om de week een container geplaatst worden op de parkeerplaats van de school. Tijdens de schooluren (vanaf 8.00 uur tot ca. 16.30 uur) zal de container open zijn en kunt u het oude papier hierin kwijt.

Lees verder >

10.07 Kledingactie

Bij de ingang van groep 1/2 staat het gehele jaar door een kledingcontainer van Child2Care. De opbrengsten van de oude verzamelde kleding komt ten goede van de kinderen van onze school, maar ook een deel ten gunste van het project

Lees verder >

10.08 De schoolfotograaf

De ouderraad heeft besloten om elk schooljaar groepsfoto’s, individuele foto’s en foto’s van broertjes en zusjes te laten maken. De foto’s worden gemaakt op dinsdag 2 oktober 2018.

Lees verder >

10.09 Hoofdluisbestrijding

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats. Met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis dragen

Lees verder >

10.10 Mobieltjes niet toegestaan

Het is de kinderen niet toegestaan om een mobieltje bij zich te hebben. Wanneer dat toch het geval is, gaan we ervan uit dat deze uit staan. Uitstaan is niet hetzelfde als op stil of trillen staan. Indien er situaties

Lees verder >

10.11 Klachtenregeling en schoolcontactpersoon

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden af en toe fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven

Lees verder >

10.12 Meldcode huiselijk geweld

Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval deze 5 stappen: Stap 1: In kaart brengen van signalen. Stap 2:

Lees verder >