Sint Antonius
Home>Schoolgids

01.00

01.01 Wij zijn wij

Ook dit schooljaar staat er weer een fijn team klaar voor uw zoon/dochter. Het team bestaat uit 13 personen, waarvan 9 leerkrachten, 1 LIO student, 1 onderwijsondersteuner, 1IB-er en 1 directeur.  Teamlid  Functie  werkdagen  Marloes Aman  Leerkracht groep 1/2  Vertrouwenspersoon     Maandag, dinsdag

Lees verder >

02.00

02.01 Schooltijden en cohort

Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode 01-10-2019 t/m 30-09-2020  aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de

Lees verder >

02.02 Gymrooster

Dit jaar zijn de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 weer op de woensdag gepland. Op school wordt wekelijks nog 1 extra bewegingsactiviteit gepland in speelzaal of buiten. We vinden het belangrijk dat de kinderen voldoende bewegen.   Wanneer de

Lees verder >

02.03 Vakantierooster

21-10-2019/27-10-2019    herfstvakantie  23-12-2019/05-01-2020    kerstvakantie  17-02-2020/23-02-2020    voorjaarsvakantie  13-04-2020    2e paasdag  27-04-2020/10-05-2020    meivakantie  21-05-2020/22-05-2020    Hemelvaart  01-06-2020    2e Pinksterdag  06-07-2020    Zomervakantie    

Lees verder >

02.04 vrije dagen/studiedagen

17-09-2019  Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij  28-10-2019    studiedag kinderen vrij  05-12-2019    Sinterklaas, kinderen vanaf 12 uur vrij  14-02-2020    Carnaval, kinderen vanaf 12 uur vrij  23-06-2020  Studiemiddag, kinderen vanaf 12 uur vrij  03-07-2020    Zomervakantie vanaf 12 uur 

Lees verder >

02.05 Verandering methodes

Vanaf dit schooljaar werken wij met Kwink. Dit is een nieuwe methode voor sociaal-emotioneel leren, de methode is inclusief burgerschap en mediawijsheid voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op

Lees verder >

03.00

03.01 Kwaliteitszorg

Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder ‘Kwaliteitszorg op de St. Antonius een korte beschrijving van de wijze waarop we aan de kwaliteit van ons onderwijs werken.   Om u een indruk te geven van

Lees verder >