Sint Antonius
Home>Over ons>Tabletonderwijs

Tabletonderwijs

Onze groepen 4 tot en met 8 krijgen tabletonderwijs voor de basisvakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Dat heeft veel voordelen. De leerlingen krijgen bijvoorbeeld direct feedback op de oefenstof die ze verwerken. Ze kunnen bovendien in hun eigen tempo werken en hoeven niet meer te wachten op de rest.

Ook de leerkracht heeft profijt van de tablets. Die hoeft niet meer achteraf na te kijken bijvoorbeeld. En ziet meteen op een dashboard welke opdrachten moeilijk zijn en meer uitleg nodig hebben. Als er iemand extra hulp nodig heeft, is dat ook direct te zien.

De leerkracht blijft dus van groot belang in de klas. En het gebruik van de tablets wordt afgewisseld met andere activiteiten, die de concentratie, motoriek en sociale contacten bevorderen. Het schrijfonderwijs is nog altijd op de St. Antonius aanwezig.

De leerlingen krijgen de tablets van ons in bruikleen.