Sint Antonius

OR

Alle ouders van onze school maken deel uit van de Oudervereniging Sint Antoniusschool-Vriezenveen. Het bestuur van deze vereniging is de Ouderraad. Deze bestaat uit negen actieve en enthousiaste leden en wordt gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Ouderavond.

Doelstelling

De Ouderraad behartigt de belangen van de kinderen op school in de ruimste zin van het woord. De raad is praktisch ingesteld en steunt de school bij de dagelijkse gang van zaken. En bevordert de integratie tussen ouders, team en Medezeggenschapsraad.

Activiteiten

Gedurende ieder schooljaar is de Ouderraad nauw betrokken bij de organisatie van heel veel activiteiten. Zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, carnaval, schoolreisjes en het schoolkamp.