Sint Antonius
Home>Nieuws>Vastenactie

Vastenactie

maandag 11 maart 2019

Nu het carnavalsfeest weer achter ons ligt, is op as woensdag de vastenperiode gestart; even minderen, voor een ander.

Een periode waarin wij jaarlijks aandacht besteden aan een goed doel. Dit jaar is het thema: schoon drinkwater voor iedereen. De leerlingen krijgen vrijdag allemaal een vastendoosje mee naar huis. Door kleine klusjes te doen kunnen de leerlingen geld inzamelen voor het goede doel, wij hopen dat iedereen iets kan en wil missen. Naast het vastendoosje kunnen leerlingen ook lege flessen inleveren op school. Tijdens de Paasviering op witte donderdag kunnen de leerlingen alle vastendoosjes inleveren. Met onze actie steunen wij het landelijke thema van de vastenactie 2019.