Sint Antonius
Home>Nieuws>Van harte gefeliciteerd

Van harte gefeliciteerd

dinsdag 17 april 2018

Vandaag dinsdag 17 april hebben onze geslaagde kandidaten een certificaat ontvangen van hun docent van TypeWorld Kids. Het zijn Levi, Fiep, Naomi, Anne en Alec Oost. Alec is deze middag extra in het zonnetje gezet omdat hij 226 aanslagen kan maken per minuut en is met ook nog een negen voor accuratesse Cum laude geslaagd.

Wat een prestatie van deze toppers. Een kleine beloning in de vorm van een glas (kinder)champagne met koek + slagroom was dan ook welverdiend.

 

TypeWorld Kids is dé uitdagende online typecursus voor kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Kinderen leren met tien vingers blind typen en ze ontvangen een certificaat als afsluiting van de cursus. TypeWorld Kids staat midden in de belevingswereld van het kind, is zeer interactief en volledig online.TypeWorld Kids is als game opgezet. Het bestaat uit twintig eilanden. Elk eiland bestaat uit een aantal dorpen die met wegen verbonden zijn. In het eerste dorp van elk eiland laat Monique in een instructiefilm zien, wat er gedaan moet worden, ze laat de juiste vingerzetting zien en moedigt de leerling aan. In de andere dorpen worden oefeningen gemaakt. Er zijn ook games om het uitdagend te maken. In het laatste dorp is er een test. Als die goed wordt afgerond komt het volgende eiland beschikbaar.

Het aanleren van typevaardigheid kan het best in korte tijd plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat er voor het aanleren van een goede typevaardigheid zo’n 20 – 40 uur oefening nodig is. De volgende mogelijkheden geven een beeld van de wekelijkse belasting en de cursusduur:

  1. 20 weken, per week 1 eiland: Wekelijks 4 x 20-30 minuten oefenen. 
  2. 15 weken, per week 1,5 eiland: Wekelijks 5 x 20-30 minuten oefenen.
  3. 10 weken, per week 2 eiland: Wekelijks 6 x 20-30 minuten oefenen.

De cursustijd wordt korter als er intensiever geoefend wordt. Natuurlijk moet een kind die belasting wel aankunnen!

Begin volgend schooljaar is er weer de mogelijkheid om mee te doen op basisschool Sint Antonius. U hoort tegen die tijd dan weer van ons.