Sint Antonius
Home>Nieuws>Stakingsdag op 15 maart

Stakingsdag op 15 maart

maandag 11 maart 2019

Door de landelijke stakingsdag op 15 maart is onze school deze dag gesloten. Ook het team van de Antonius ervaart dat de kwaliteit van onderwijs regelmatig onder druk staat. De gevolgen van Passend onderwijs, de werkdruk en het leraren te kort zijn enkele voorbeelden.

Goed onderwijs vraagt om voldoende leerkrachten én ondersteunende functies in de school. Daarnaast is het van belang dat er voldoende financiële middelen vrij komen voor het onderhoud van schoolgebouwen, innovatiemogelijkheden en ontwikkelingen op ICT gebied.

Alle leerlingen verdienen goed onderwijs, zorg en aandacht, daar staan wij voor en daar staken wij voor. Wij hopen op uw begrip.