Sint Antonius
Home>Nieuws>Pauwweken

Pauwweken

donderdag 10 januari 2019

TROTS  RESPECT  en VEILIGHEID zijn de kernwaarden van onze school.

Na elke vakantie hebben we een “pauwweek” en na de zomer- en kerstvakantie zelfs twee. In deze week/weken geven we speciaal aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. En geven we hierin ook les.

Kinderen ontwikkelen zich op drie belangrijke gebieden: lichamelijk, verstandelijk en sociaal.

Als kinderen bijvoorbeeld meer controle krijgen over hun lichaam kunnen ze beter sporten. Dat is onderdeel van de lichamelijke ontwikkeling. Maar ze leren ook de regels die bij die sport horen. Dat hoort bij de verstandelijke ontwikkeling. Daarbij leren ze om met andere sporters om te gaan. Dat maakt deel uit van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Contact met anderen. Opgroeiende kinderen gaan steeds zelfstandiger en actiever op zoek naar contact met anderen en hebben er plezier in dat anderen op hen reageren. Door met elkaar te spelen leren kinderen met elkaar omgaan en leren ze
invoelingsvermogen. Als kinderen ouder worden kunnen ze zich beter verplaatsen in de gevoelens en opvattingen van anderen. Daardoor leren ze ook beter omgaan met afspraken, regels en conflicten.
Gevoelens. Kinderen hebben recht op hun eigen gevoelens maar moeten wel leren hoe ze met die gevoelens moeten omgaan. Leren ze dat niet, of niet goed genoeg, dan kan hun gedrag voor problemen zorgen.

We dragen zorg voor elkaar ook al zijn
we verschillend.
We zullen goed voor de spullen zorgen
dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
De school is van binnen een rustig
gebied en buiten hoeft dat lekker niet .