Sint Antonius
Home>Nieuws>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

donderdag 1 november 2018

Medezeggenschapsraad

Voor de vakantie heeft er een oproep in de nieuwsbrief gestaan, waarbij werd gevraagd naar een mr-lid.
Er zijn enkele reacties op geweest. Aangezien die functie enigszins veranderd. Wordt er niet meer gevraagd naar een penningmeester, maar zijn wij op zoek naar een lid.  Wij willen een ieder de kans geven om alsnog te reageren.
Wilt u deel uitmaken van de mr als lid, meldt u zich dan aan bij José Nijhof.  j.nijhof@stichtingquovadis.nl

Ook voor meer informatie kunt u terecht bij bovenstaand mailadres. De sluitingsdatum is 1 november.