Sint Antonius
Home>Nieuws>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

dinsdag 15 januari 2019

Op dinsdag 12 februari is staat er een vergadering van de MR op de agenda. De overige MR vergaderingen zijn op 17 april en 19 juni. Deze data zijn ook opgenomen in de agenda van onze website.
Onderstaande link verwijst naar het jaarverslag schooljaar 2017-2018.

Jaarverslag MR schooljaar 2017-2018