Sint Antonius
Home>Nieuws>Laptops voor groep 4 t/m 8

Laptops voor groep 4 t/m 8

vrijdag 7 september 2018

De leerlingen van groep 4 t/m 8 werken vanaf dit schooljaar met laptops in de klas. De tablets van snappet zijn vervangen. De laptops bieden naast het werken met snappet ook de mogelijkheid om presentaties te maken en informatie te zoeken.

Voor de groepen 1/2 en 3 worden binnenkort enkele tablets aangeschaft. Deze tablets worden ingezet bij het verwerken van de doelen in groep 1/2 en voor groep 3 zijn verschillende apps ondersteunend zijn bij het programma van Veilig-Leren-Lezen.