Sint Antonius
Home>Nieuws>Die werkwoorden …

Die werkwoorden …

vrijdag 17 november 2017

… zijn best lastig, hier oefenen wij heel hard voor. Al die oefeningen op snappet zijn soms best saai, dus hebben de juffen iets leuks bedacht. Om de verleden tijd goed te oefenen, hebben de leerlingen van groep 7/8 de opdracht gekregen om een boek te schrijven in de verleden tijd. Dit boek schrijven ze voor de kleuters. Het boeken maken ze op de site van ‘Storyjumper’. Deze boeken worden in PowerPoint gezet waar de kinderen vervolgens zelf hun verhaal kunnen inspreken. De eerste resultaten zijn geweldig. Binnenkort gaan wij de verhalen aan de kleuters laten zien en horen.