Sint Antonius
Home>Nieuws>De afgelopen weken hebben …

De afgelopen weken hebben …

donderdag 19 oktober 2017

…we bij de kleuters gespeeld en gewerkt rondom de volgende thema’s:

– Welkom op school

– Boeken/ post

– Kinderboekenweek: gruwelijk eng

Met veel verschillende materialen hebben de kinderen zich de afgelopen weken al erg goed kunnen vermaken. Lego, duplo, bouwhoek, zandtafel, taal- en rekenspelletjes en natuurlijk de themahoeken worden goed gebruikt.

In onze klas hebben we al een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen en na de herfstvakantie zullen nog 2 jongens onze groep komen versterken. Onze groep bestaat dan uit 22 kinderen.

Na de zomervakantie zijn we gestart met het continurooster. Dit bracht veranderingen met zich mee: lunchen op school,  geen inloop en natuurlijk hoort daarbij dat de kinderen eerder vrij zijn.  Wat doen de kleuters het goed. Een compliment hoe goed en gezond de kinderen eten. Een genot om te zien. Door de verandering tijdens de inloop kunnen we veel rustiger starten in de groep met een kringactiviteit.

Ook hebben we 2 nieuwe gezichten in onze klas. Onze stagiaires Marèl (maandag en dinsdag) en Lydia (donderdag en vrijdag) zijn een aanwinst voor onze groep.

We zijn erg blij met en trots op onze kleuters!