Sint Antonius
Home>Nieuws>Besturenfusie

Besturenfusie

vrijdag 21 juni 2019

Beste ouders en andere betrokkenen,

Al wonen we in de mooiste regio van Nederland, toch is het een zogenaamde krimpregio en worden er steeds minder kinderen geboren. Dat heeft ook gevolgen voor onze scholen. Om de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor uw kinderen te kunnen borgen (en zelfs nog te verbeteren), zijn Stichting ROOS en Stichting Quo Vadis een onderzoek gestart naar een besturenfusie. Woensdag 17 april jl. heeft u hierover een brief ontvangen.

Voor het gehele bericht klik op onderstaande link(en)

2019-06-28 poster KOFFIE en CAKE

2019-06 Brief ouders voor in nieuwsbrieven