Sint Antonius

dinsdag 10 september 2019

Op onze school worden bij verschillende gelegenheden foto’s of filmpjes gemaakt, bijvoorbeeld tijdens activiteiten, vieringen, schoolreisjes en lessen. Ook uw kind kan daarop te zien zijn.

Deze week ontvangt u van ons het toestemmingsformulier. Zou u deze willen invullen en graag voor 16 september inleveren bij de leerkracht van uw kind.