Sint Antonius
Home>Agenda>Facultatieve oudergesprekken

Facultatieve oudergesprekken

8 juli - 12 juli

In de laatste schoolweek staan de facultatieve oudergesprekken gepland. Facultatief houdt in dat er een gesprek plaats kan vinden op verzoek van de leerkracht maar ook op verzoek van de ouder. U kunt dit bij de leerkracht van uw zoon/dochter aangeven.