Sint Antonius
Home>Agenda>Facultatieve oudergesprekken

Facultatieve oudergesprekken

13 november 2017 - 17 november 2017

Deze week zijn de facultatieve oudergesprekken gepland. Dit houdt in dat u als ouder een gesprek kan aanvragen bij de leerkracht van uw kind. Het kan ook zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek.

Er is geen vast gespreksmoment gepland.